Kooli-kooli!!!

Õpetaja: “Millist sõna tarvitavad õpilased koolis kõige enam?” Juku: “Ei tea” Õpetaja: “Väga õige!” Selleks et meie õpilastega oleks teisiti, alustame taas 1. septembril, kell 10.00 Kaasa 5 eurot kunstitarvete raha. 9.30 koguneme kõigi õpilastega koolimajas 9.30 klassijuhataja tund 1. klassi lapsevanematele ja õpilastele

18.05 uudised!

Tere, hea koolipere. Vastavalt olukorrale ja leevendustele kriisist väljumisel on koolil järgnev plaan: alates 18.05 alustame õpilastega kohtumist koolimajas. Tunniplaani paneme õpetajatega kokku kolmapäeval 13. mail. Järgime 2+2 meedet ja mitte üle 10 inimese korraga kooli tulek on vabatahtlik, kuid siiski väga sooviks kõigiga korra kohtuda, et võtta aasta kokku, kiita edusammude eest ja jagada…

Tere õpihimuline kogukond!

  Vallavalitsus palub lapsevanemaid täiendavalt teavitada, et juhul kui mõnel perel tekib probleeme või raskusi majandusliku olukorraga, IT lahendustega või toitlustamisega, siis on võimalik pöörduda Lääneranna sotsiaalhoolekande ametnike poole. Kontaktid on olemas Lääneranna valla kodulehel. Ikka rahulikku meelt ja püsigem kodus!  

Eriolukord Lääneranna vallas!!

Koolimajad on suletud alates 16.03 Selline hariduselu korraldus kehtib kuni olukorra muutumiseni. Meetmete vajalikkust hinnatakse iga kahe nädala järel. Õpe toimub e-kooli vahendusel tunniplaani alusel. Õpetajad lisavad hommikuti ülesanded selleks päevaks, mis tuleb täita sama kuupäeva sees. Hindelised tööd kontrollitakse järgmisel hommikul. Alati võib küsida õpetajalt nõu.

Tähistasime sõbrapäeva.

14. veebruaril tähistasime sõbrapäeva. Kohustuslik oli tuua oma riietusse vähemalt üks punane element. Lisaks võtsid kõik lapsed kaasa midagi, millest üks maitsev näksilaud valmistada. Lisaks mängisime, laulsime, jagasime sõbrapäeva kaarte ning olime niisama mõnusad. Oli üks vahva päev!!!