Eriolukord Lääneranna vallas!!

Koolimajad on suletud alates 16.03 Selline hariduselu korraldus kehtib kuni olukorra muutumiseni. Meetmete vajalikkust hinnatakse iga kahe nädala järel. Õpe toimub e-kooli vahendusel tunniplaani alusel. Õpetajad lisavad hommikuti ülesanded selleks päevaks, mis tuleb täita sama kuupäeva sees. Hindelised tööd kontrollitakse järgmisel hommikul. Alati võib küsida õpetajalt nõu.