Tere õpihimuline kogukond!

  Vallavalitsus palub lapsevanemaid täiendavalt teavitada, et juhul kui mõnel perel tekib probleeme või raskusi majandusliku olukorraga, IT lahendustega või toitlustamisega, siis on võimalik pöörduda Lääneranna sotsiaalhoolekande ametnike poole. Kontaktid on olemas Lääneranna valla kodulehel. Ikka rahulikku meelt ja püsigem kodus!  

Eriolukord Lääneranna vallas!!

Koolimajad on suletud alates 16.03 Selline hariduselu korraldus kehtib kuni olukorra muutumiseni. Meetmete vajalikkust hinnatakse iga kahe nädala järel. Õpe toimub e-kooli vahendusel tunniplaani alusel. Õpetajad lisavad hommikuti ülesanded selleks päevaks, mis tuleb täita sama kuupäeva sees. Hindelised tööd kontrollitakse järgmisel hommikul. Alati võib küsida õpetajalt nõu.