Tere õpihimuline kogukond!

  Vallavalitsus palub lapsevanemaid täiendavalt teavitada, et juhul kui mõnel perel tekib probleeme või raskusi majandusliku olukorraga, IT lahendustega või toitlustamisega, siis on võimalik pöörduda Lääneranna sotsiaalhoolekande ametnike poole. Kontaktid on olemas Lääneranna valla kodulehel. Ikka rahulikku meelt ja püsigem kodus!