Tule meile tööle, ootame sind!

Lääneranna Vallavalitsus kuulutab välja konkursi koolide ja lasteaedade (Koonga, Kõmsi ja Virtsu) eripedagoogi-logopeedi töökohale. Ametikoha põhieesmärgiks on Lääneranna valla koolides eripedagoogilist ja logopeedilist abivajavate laste/õpilaste arengu toetamine, lapsest lähtuva individuaalse õppekava koostamisele kaasaaitamine. Lääneranna Vallavalitsus kuulutab välja konkursi koolide (Koonga, Kõmsi ja Virtsu) sotsiaalpedagoogi töökohale. Töökoha põhieesmärgiks on tagada pädevuspõhine sotsiaalpedagoogi teenus Lääneranna valla laste/õpilaste…